SZKOŁA PODSTAWOWA W ZADROŻU

im. Wincentego Witosa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne

Rok szkolny 2018/2019

 

mgr Anna Kozioł

Dyrektor Szkoły

nauczyciel języka niemieckiego

administrator sieci

mgr Grażyna Borówka

nauczyciel języka polskiego

nauczyciel zajęć rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej

opiekun gazetki szkolnej "Szkolna Szuflada"

wychowawca klasy VII

mgr Ewa Ciępka

nauczyciel historii i geografii

wychowawca klasy VI

mgr Aleksandra Czapnik

nauczyciel języka angielskiego

wychowawca klasy VIII

mgr Dorota Domagała

nauczyciel plastyki, muzyki i zajęć artystycznych

Maria Grzywa

nauczyciel wychowania przedszkolnego

wychowawca oddziału przedszkolnego, grupy 6-latków

mgr Ilona Grzywa

nauczyciel wychowania przedszkolnego

wychowawca  grupy przedszkolnej 4-5 latków

 

mgr Lucyna Grzywa

nauczyciel techniki i zajęć technicznych

mgr Agnieszka Herian

nauczyciel religii

wychowawca świetlicy

mgr Bożena Janowicz

nauczyciel nauczania zintegrowanego

logopeda

wychowawca klasy I

mgr Barbara Kmita

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciel języka polskiego

opiekun Samorządu Uczniowskiego

wychowawca klasy IIIG

mgr Urszula Kowalska

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

nauczyciel doradztwa zawodowego

mgr Jadwiga Kubat

nauczyciel matematyki

mgr Edyta Kuś

nauczyciel wychowania przedszkolnego

wychowawca grupy przedszkolnej 3-4 latków

mgr Marta Łukasiewicz

nauczyciel nauczania

zintegrowanego

wychowawca kl. III

inż. Tadeusz Łukasiewicz

wychowawca klasy IV

nauczyciel wychowania fizycznego

nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

mgr Violetta Mazela

nauczyciel nauczania zintegrowanego

wychowawca klasy I

opiekun Samorządu Uczniowskiego

mgr Daniel Niedziela

opiekun SKO

wychowawca klasy V

nauczyciel chemii, przyrody i biologii

mgr Halina Poseł - Pałka

nauczyciel informatyki

nauczyciel zajęć komputerowych

mgr Ewelina Rybnik

nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

ks. mgr Paweł Stec

nauczyciel religii

mgr Bożena Stojewska

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Leopold Straszak

nauczyciel fizyki

mgr Katarzyna Żak

bibliotekarz

opiekun świetlicy

koordynator ds. promocji zdrowia

mgr Renata Żelazna

nauczyciel matematyki

nauczyciel informatyki

Poprawiony: sobota, 01 września 2018 20:55