SZKOŁA PODSTAWOWA W ZADROŻU

im. Wincentego Witosa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Terminy I okresu roku szkolnego 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych 3 września 2018 r.
Czas trwania I okresu 3 września 2018 - 31 stycznia 2019 r.
Terminy zebrań z rodzicami

13 września 2018 r.- godz.17.30

"Dni otwarte"

27 listopada 2018 r. - godz. 17.30

Zimowa przerwa świąteczna
23-31 grudnia 2018 r.
Termin poinformowania uczniów  i rodziców o przewidywanych ocenach za I okres 7 stycznia 2019 r.
Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej 31 stycznia 2019 r.

Terminy II okresu roku szkolnego 2018/2019

Ferie zimowe - od 14 do 27 stycznia 2019 r.

Czas trwania II okresu 1 lutego 2019 r. - 21 czerwca 2019 r.
Terminy zebrań z rodzicami

5 lutego 2019 r. - godz.17.30;

2 kwietnia 2019 r. - godz. 17.30

"Dni otwarte"

14 maja 2019 - godz.17.30

Wiosenna przerwa świąteczna 18 do 23 kwietnia 2019 r.
Egzamin gimnazjalny-część humanistyczna

10 kwietnia 2019 r.,  godz. 9.00-egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie (60 min);

11.00-egzamin z języka polskiego (90 min)

Egzamin gimnazjalny-część matematyczno -przyrodnicza

11 kwietnia 2019 r., godz. 9.00-egzamin z biologii, fizyki, chemii i geografii (60 min);

11.00-egzamin z matematyki (90 min)
Egzamin gimnazjalny-część z języka obcego

12 kwietnia 2019 r., godz. 9.00-egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym (60 min);

11.00-egzamin z języka obcego na poziomie rozszerzonym (60 min)
Egzamin ósmoklasisty

15 kwietnia 2019 r., godz. 9.00 język polski

16 kwietnia 2019 r., godz. 9.00  matematyka

17 kwietnia 2019 r., godz. 9.00 język obcy nowożytny

Termin wydania rodzicom dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

26 kwietnia 2019 r.

Termin przedstawienia przez n-li programu wychowania przedszkolnego, programów nauczania, wykazu podręczników

30 maja 2019 r.
Termin poinformowania uczniów  i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych 3 czerwca 2019 r.
Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty 3, 4, 5 czerwca 2019 r.
Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej 13 czerwca 2019 r.
Przekazanie przez OKE zaświadczeń z wynikami egzaminu 14 czerwca 2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktycznych 21 czerwca 2019 r.

Termin podania do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które obowiązywać będą od początku następnego roku szkolnego

31 lipca 2019 r.
Terminy egzaminów poprawkowych 26-30 sierpnia 2019 r.
Dyżury nauczycieli 24-25 czerwca 2019 r; 26-30 sierpnia 2019 r.
Termin konferencji podsumowującej rok szkolny 2018/2019.
27 sierpnia 2019 r., godz. 9.00
Termin konferencji rozpoczynającej rok szkolny 2019/2020. 30 sierpnia 2019 r.
Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

Poprawiony: środa, 12 września 2018 21:26