SZKOŁA PODSTAWOWA W ZADROŻU

im. Wincentego Witosa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Badamy otaczającą nas przyrodę

 

Zajęcia „Jestem badaczem przyrody” realizowane w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i TIK”

W zajęciach biorą udział uczniowie klas IV, V oraz VI szkoły podstawowej. Zajęcia mają głównie charakter obserwacyjny i doświadczalny. W ich trakcie uczniowie rozbudzają pasję poznawania świata przyrody, samodzielnie posługują się sprzętem laboratoryjnym, korzystają z przyrządów obserwacyjnych i pomiarowych. Planują i prowadzą obserwacje oraz eksperymenty przyrodnicze, interpretują wyniki doświadczeń, formułują spostrzeżenia oraz wyciągają wnioski.

Podczas zajęć uczniowie samodzielnie sporządzali mieszaniny substancji (soli kuchennej z wodą, wody z piaskiem, wody z mąką, siarki z opiłkami żelaza, wody z olejem oraz wody z atramentem), dokonywali podziału mieszanin na jednorodne i niejednorodne oraz rozdzielali przygotowane mieszaniny na składniki wykorzystując różnice we właściwościach fizycznych tych składników.Wykorzystali do tego takie metody jak: dekantacja, filtracja, krystalizacja, użycie: rozdzielacza, magnesu oraz węgla aktywnego.

Ciekawym doświadczeniem, które udało się wykonać było rozdzielenie na składniki czarnego tuszu znajdującego się w pisaku przy zastosowaniu metody chromatografii. Uczniowie badali także odczyny substancji przy pomocy wskaźników kwasowo - zasadowych (fenoloftaleiny, oranżu metylowego oraz uniwersalnego papierka wskaźnikowego), wyznaczali gęstość metali, określali gęstość substancji względem siebie oraz poznawali właściwości metali, niemetali i stopów metali.

-->>sami zobaczcie