SZKOŁA PODSTAWOWA W ZADROŻU

im. Wincentego Witosa

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacje o projekcie

Gmina Trzyciąż  przystąpiła do  realizacji  projektu pn. „Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i TIK, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego,  poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.  Kwota dofinansowania 728 068,86 PLN.
Realizacja projektu trwa od 10 lipca 2017 r., zakończy się 09 lipca  2019 r. Udział w projekcie biorą 3 Zespoły Szkół: w  Jangrocie, Suchej i Zadrożu.

Prace nad projektem trwały od zeszłych wakacji. W ramach projektu zaplanowano:

wyposażenie  3 międzyszkolnych  pracowni matematyki  i przedmiotów przyrodniczych  w pomoce naukowe i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia eksperymentów i obserwacji (tj. dygestoria, szafy laboratoryjne, wagi, przyrządy pomiarowe, przyrządy optyczne, szkła laboratoryjne, palniki, gry matematyczne planszowe, gry logiczne, bryły geometryczne, krzywomierze, bryły szkieletowe, globusy, atlasy, mapy ścienne i wiele innych) oraz sprzęt TIK - teleinformatyczny  (m. in. zestawy przenośnych komputerów  z oprogramowaniem, drukarki 3D, urządzenia umożliwiające ładowanie i zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym, systemy do zbierania i analizowania odpowiedzi);

utworzenie wewnątrzszkolnych sieci bezprzewodowych dzięki zakupionym w  ramach Projektu niezbędnym urządzeniom sieciowym, aby zapewnić we wszystkich pomieszczeniach szkolnych dostęp do sieci wi- fi;

szkolenie nauczycieli w zakresie TIK;

prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym doświadczenia i eksperymentu.

Przez kolejne dwa lata szkolne nasi Uczniowie będą mieli sposobność, aby skorzystać z zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje  matematyczno – przyrodnicze oraz cyfrowe, będą   uczyć się  m. in.  programowania robotów, wezmą udział w wycieczkach edukacyjnych (odwiedzą wydział robotyki na jednej z technicznych uczelni w Krakowie, poznają laboratoria Centrum Nauki Kopernik, odwiedzą BioCentrum Edukacji Narodowej oraz Muzeum Ziemi i Geologiczne w Warszawie).

Dostęp do zajęć będzie niedyskryminujący ze względu na płeć, wiek czy niepełnosprawność.

Realizowane zadania są odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby dotyczące rozwoju kompetencji i umiejętności zarówno uczniów jak i nauczycieli.

Liczymy nie ciekawe i niepowtarzalne doświadczenia połączone z dobrą zabawą.

Poprawiony: środa, 30 sierpnia 2017 23:28